Velkomstbrev

Velkommen som beboer i Hakaveien Boligsameiet Sør!

Vi har laget et lite velkomstbrev med informasjon som vil være nyttig for deg.

Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt med noen i styret, se knappen:

Kontakt oss: Styret.

Fil Velkomstbrev 2012