Styret i sameiet består av:

Funksjon

Navn Bolig Telefon E-post
Styreleder Glenn Augerud 36 92210292 glenn.augerud@fmcti.com
Styremedlem Arne Førlie
28 99626883

arne@forlie.com

Styremedlem Maciej Munski 33A   mcjmunski@gmail.com
Styremedlem Bente Gulli 35B 95880501

bentegull@hotmail.com

         

Epost til styret:

Navn
E-postadresse
Beskjed
Kode